Медійні технології в студійній практиці

Предмет вивчення навчальної дисципліни Історія української державності  –  державотворчий, політичний поступ українського народу та його предків з найдавніших часів до теперішнього часу.

https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&feature=emb_logo

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поглиблення знань, уявлень майбутніх викладачів-інструменталістів з історії та теорії сучасного інструментального виконавства.

 Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія сучасного інструментального виконавства (ХХ-ХХІ ст.)» є забезпечення формування системи наукових знань про сутність, закономірності, розвитку сучасного інструментального виконавства; виховання самостійності наукового і творчого мислення, здатності до аналітичного сприйняття інструментального мистецтва.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія сучасного інструментального виконавства (ХХ-ХХІ ст.)» є: знайомство з розвитком сучасного інструментального виконавства та виконавських шкіл ХХ та ХХІ ст.; опанування особливостями сучасного музичного інструментарію;  формування вміння художнього музично-стильового аналізу виконавської інтерпретації, та навичок її естетичної оцінки; формування комплексу практичних уявлень і навичок, необхідних для здійснення творчої інструментально-виконавської та педагогічної діяльності.

В процесі курсу студенти матимуть можливість ознайомитись із закономірностями психологічного розвитку особистості на різних етапах онтогенезу.  А також осмислити закономірності формування особистості в умовах цілеспрямованої організації процесу взаємодії вчителі й учнів в ході освітнього процесу