Курс створено з метою отримання інформації щодо стану залишкових знань та компетентностей здобувачів вищої освіти з дисципліни "Логопедія з практикумом"

Мета і завдання навчальної дисципліни «Спеціальна методика викладання української мови» : озброїти студентів теоретичними знаннями і практичними навичками навчання української мови учнів спеціальної школи ;