Навчальна дисципліна підготовки фахівця ступеня вищої освіти "Магістр"

Нормативна навчальна дисципліна підготовки фахівців ступеня вищої освіти магістр

Метою викладання навчальної дисципліни «Дошкільна тифлопедагогіка» є розкриття значення дошкільного виховання в розвитку дитини з порушеннями зору.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Дошкільна тифлопедагогіка» є розкрити на основі основних закономірностей розвитку дітей раннього та дошкільного віку з порушеннями зору особливості виховання даної категорії дітей; аналіз системи освіти дошкільників за різних форм організації навчально-виховного процесу дітей з порушеннями зору; знання організації та змісту виховання та навчання дітей дошкільного віку з порушеннями зору.