Програманавчальної дисципліни самостійного вибору студентів "Спецметока предметно-практичної діяльністі та трудового навчання дітей з ПОРА" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців напрямку "бакалавр" , галузі знань 01 Освіта/Педагогіка,спеціальності 016 Спеціальна Освіта (Ортопедагогіка)

Програма нормативної навчальної дисципліни "вікова та педагогічна ортопсихологія" складаена відповідно до навчального плану підготовки "Бакалаврів" , галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору ВНЗ "Психолого-педагогічна діагностика та консультування" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців  освітнього рівня "бакалавр", галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Ортодизонтогенез та  порушення функціональних систем опорно-рухового апарату " складена відповідно до  освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр", галузі знань 01 Овіта/ Педагогіка, спеціальності 016 Спеціальна освіта( Ортопедагогіка)

Програма нормативної навчальної дисципліни "Ортопсихологія" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки фахівців освітнього рівня "бакалавр", галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 016- Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)

Кафедра ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології.

Група 3о та 4оКР

Кафедра ортопедпгогіки, ортопсихології та реабілітології.

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору ВНЗ "Нейропсихологія" складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки  фахівцяв освітнього рівня "Бакалавр", галузі знань 01 Освіта/ педагогіка спеціальності 016 - Спеціальна освіта (Ортопедагогіка)