Допомогти з Search courses

Дана дисципліна знайомить студентів з основами методики навчання образотворчого мистецтва в школі та закоалах позашкільної освіти. Вивчають методи, форми та прийоми навчання образотворчого мистецтва. 

Метою викладання дисципліни «Комп'ютерні технології в роботі з дітьми» є підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій в роботі з дітьми. Головний акцент зроблений на особливостях використання технічних можливостей комп'ютера як нового специфічного засобу діяльності дитини та використанні під час роботи з дітьми програмних засобів навчального призначення (дидактичні ігри, розвивальні програми, навчально-ігрові комплекси тощо); формування у студентів компетентностей та умінь ефективного використання існуючих інформаційних технологій організації навчально-виховного процесу для розв’язування різноманітних навчальних завдань.