Завдання дисципліни – сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому числі у сфері спілкування, що визначена майбутніми професійними інтересами і потребами; розуміти стандартну англійську мову на відомі теми; демонструвати володіння активною лексикою, яка відноситься до тем, що визначені програмою; знати основні норми вимови англійської мови; знати теоретичні основи граматики та вільно використовувати їх на практиці; вільно користуватися граматично правильними мовними моделями при обговореннях на практичних заняттях; розуміти зміст адаптованих текстів; виконувати переклад літератури з фаху. Вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» передбачає не лише опанування мовних знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, ознайомлення з соціокультурними та прагматичними аспектами англійської мови, але й інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної спеціалізації.

Завдання дисципліни – сформувати іншомовну комунікативну компетентність, у тому числі у сфері спілкування, що визначена майбутніми професійними інтересами і потребами; розуміти стандартну англійську мову на відомі теми; демонструвати володіння активною лексикою, яка відноситься до тем, що визначені програмою; знати основні норми вимови англійської мови; знати теоретичні основи граматики та вільно використовувати їх на практиці; вільно користуватися граматично правильними мовними моделями при обговореннях на практичних заняттях; розуміти зміст адаптованих текстів; виконувати переклад літератури з фаху. Вивчення дисципліни «Іноземна мова (англійська)» передбачає не лише опанування мовних знань, оволодіння мовленнєвими уміннями, ознайомлення з соціокультурними та прагматичними аспектами англійської мови, але й інтеграцію мовних умінь зі змістом конкретної спеціалізації.

Метою навчання дисципліни «Комп'ютерні технології в роботі з дітьми» є підготовка майбутніх вихователів до використання комп'ютерних технологій в роботі з дітьми. Головний акцент зроблений на особливостях використання технічних можливостей комп'ютера як нового специфічного засобу діяльності дитини та використанні під час роботи з дітьми програмних засобів навчального призначення (дидактичні ігри, розвивальні програми, навчально-ігрові комплекси тощо); формування у студентів компетентностей та умінь ефективного використання наявних інформаційних технологій організації навчально-виховного процесу для розв’язування різноманітних навчальних завдань.