Допомогти з Search courses

Навчальна дисципліна "Історія України" охоплює період другої половини ХІХ-початку ХХ століття. Змістовий модуль "Формування модерної української нації".

Курс «Українська культура» спрямований на вивчення тенденцій розвитку Української культури в історичному контексті, української культури, як однієї з ланок історії світової цивілізації, культурної спадщини України як цілісної самобутньої системи, що забезпечує творення, збереження та поширення духовних цінностей і є неодмінною складовою культури людства.

Навчальна дисципліна “Історія української державності” вивчає виникнення та основні етапи розвитку державності українського народу від найдавніших часів до сьогодення.