Допомогти з Search courses

Вступ до мовознавства – це пропедевтична лінгвістична дисципліна, що становить науково-теоретичну та методологічну основу для вивчення дисциплін мовознавчого циклу. Вона містить виклад найважливіших відомостей про мову.

Мета курсу – ознайомити студентів з основною мовознавчою термінологією, методами лінгвістичних досліджень, підготувати до сприймання таких лінгвістичних дисциплін, як сучасна українська літературна мова, старослов’янська мова, історична граматика української мови, діалектологія та ін.