Курс "Українська мова як іноземна" викладають усім студентам-іноземцям НПУ імені М.П. Драгоманова. Мета курсу - сформувати в студентів цілісні знання про українську мову, розвивати та вдосконалювати необхідні для подальшого навчання та проживання в нашій країні мовні та мовленнєві компетенції.