Курс Риторики (Ораторського мистецтва) передбає вичення всіх необхідних елементів для набуття навичок публічних дискусій, виступів, промов etc., на основі аргументації, логічності, вміння правильно застосовувати сологізми etc.