Предмет вивчення навчальної дисципліни Історія української державності  –  державотворчий, політичний поступ українського народу та його предків з найдавніших часів до теперішнього часу.

Курс спрямований на формування бази теоретичних знань та  практичних навичків студентів з питань правового врегулювання правовідносин у сфері робочого часу та часу відпочинку працівників освіти.

Курс Риторики (Ораторського мистецтва) передбає вичення всіх необхідних елементів для набуття навичок публічних дискусій, виступів, промов etc., на основі аргументації, логічності, вміння правильно застосовувати сологізми etc.