Курс присвячено історії західноєвропейської літератури XVII-XVIII ст (Бароко-Класицизм-Просвітництво). Акцентовано увагу на особливості розвитку західноєвропейських літератур, розкрито специфіку естетичних систем окресленого часу, окреслено етапи розвитку літератури та творчість чільних письменників, наголошено загальні філософсько-естетичні тенденції, жанри та еволюцію художньої форми, взаємодію національного і особистого в літературному процесі.