Навчальний курс «Макетування та верстка» спрямований на вироблення у студентів  практичних умінь та навичок дополіграфічної підготовки видання, спрямованої на оброблення авторських або видавничих оригіналів з метою виготовлення друкарської форми.

Під час вивчення дисципліни студенти знайомляться з основними етапами виготовлення макета видання: макетуванням, яке передбачає вибір формату видання, визначення модульної сітки, підбір елементів дизайну; підготовкою тексту та ілюстрацій, а також із власне верстанням видання як процесом розміщення текстового та ілюстративного матеріалу на сторінках видання.