Допомогти з Search courses

Метою викладання навчальної дисципліни «Моніторинг навчальних досягнень з математики учнів і студентів» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями і методами теорії навчання, загальною теорією моніторингу навчальних досягнень, а також із імовірнісно-статистичними методами з використанням компʼютерних систем і технологій, які дозволяють здійснити їх практичну реалізацію.

Метою викладання навчальної дисципліни «Компʼютерно-орієнтовані системи навчання математики» є ознайомлення студентів із сучасними теоретичними положеннями і методами теорії навчання з використанням компʼютерних систем і технологій, а також та оволодіння ними цими методами для забезпечення належної якості навчального процесу.