Допомогти з Search courses

Мета дисципліни – досягнення студентами відповідного до вимог рівня володіння російською мовою, що передбачає опанування певних граматичних правил і тематичних полів російської мови, а також розвиток навичок і вдосконалення писемного мовлення й усного мовлення у монологічній та діалогічній формах, для розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.

Дисципліна спрямовує студентів на розуміння способів вираження  понятійних категорій, засвоєння правил російської граматики, поповнення лексичного запасу, аналіз і продукування монологічних і діалогічних усних та письмових текстів, удосконалення мовленнєвих навичок та навичок читання та ін.

Курс призначений для розвитку навичок та вмінь усного та писемного спілкування у сфері наукового мовлення

Курс призначений для формування методичної складової професійної компетенції іноземних філологів-русистів

Курс призначений для розвитку мовленнєвих навичок та умінь іноземних філологів-русистів першого року навчання

Призначений для розвитку ділового мовлення іноземних студентів-русистів

Основи ділової комунікоції для4 РА

Основи лінгвістичних досліджеь для 3 РЯКІН

Російська мова для студентів з КНР

Російська лексікографія для 2 РА, 2 РЯКІН

Сучасна російська літературна мова (Фонетика) для 1 РА

Лінгвокультурологія  2РА, 2 РЯКІН

Практикум з російської мови для 11-13 П.

Вибіркова навчальна дисципліна для магістрантів 1 курсу

Практический курс русского языка предназначен для развития и усовершенствования навыков и умений речевой деятельности иностранных студентов-филологов четвертого года обучения.

Нормативна навчальна дисципліна «Друга мова» 

Вибіркова навчальна дисципліна

Нормативна навчальна дисципліна для студентів ІІІ курсу спеціальності "Англійська мова, польська мова і зарубіжна література".

Лінгвістична  дисципліна для студентів першого курсу РЯКІН