Допомогти з Search courses

Об’єктом вивчення є згуртування суспільства на міжнаціональному та
національному рівнях.
Предметом дисципліни є явища і процеси, пов’язані з розвитком
європейської політики згуртування та застосуванням цього досвіду для
формування українського громадянського суспільства.
Цілі дисципліни:
1. Пояснити сутність європейської політики згуртування, ознайомити з
європейськими фондами, основними програмами технічної допомоги, а
також із існуючими інструментами реалізації європейських програм
технічної допомоги.
2. Показати на конкретних прикладах позитивні результати від реалізації
заходів згуртування ЄС.
3. Розвинути навички щодо аналізу потреб, пошуку альтернатив у
вирішенні суспільних проблем.

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна

доцент Гальченко Вікторія Миколаївна

Викладач: доц. Гальченко В.М.

Прошу додати до курсів кафедри логопедії