Допомогти з Search courses

Відновити. Він уже був створений

Наразі, у зв'язку з панепідемією і дистанційним навчанням, закриттям спортивних залів і необхідністю самоізоляції, став актуальним пошук ефективних підходів до організації фізичного виховання студентів факультету і вузу. Курс фітнес аеробіки спрямований на розв'язання завдань естетичного, ритмічного, музичного і фізичного виховання в умовах особистісно-орієнтованого навчання. При занятті фітнес аеробікою зміцнюється нервова, дихальна, м'язова та серцево-судинна система; стабілізується артеріальний тиск і робота вестибулярного апарату. Вправи, що входять до комплексів фітнес аеробіки тренують усі групи м'язів. І, що важливо, комплекси фітнес аеробіки можливо виконувати вдома.

Мета курсу - сформувати у студентів систематизовані наукові уявлення про сутність, основні завдання, напрями соціально-педагогічної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, в дошкільних та середніх закладах освіти з інклюзивною формою навчання; здійсними мотиваційну, особистісну, когнітивну та практичну підготовку майбутніх психологів до забезпечення реалізації інклюзивної моделі освіти.  

Діференціальні та інгральні рівняння - курс для 2-го курсу (4 семестр) для спеціальностей: фізиика і астрономія, фізика скредня освіта

Мета вивчення дисципліни "Основи психотерапії" - надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички, які необхідні в роботі психологу-психотерапевту. Розкрити специфіку психотерапії як особливої галузі психології, що пов′язує теорію з практикою; сформувати адекватні уявлення про роль та місце психотерапії в системі психологічної допомоги дітям та дорослим. ознайомити студентів з найбільш відомими напрямами психотерапії, навчити правил проведення бесід, способам збору анамнезу та інтепретації результатів. Розкрити основні тенденції розвитку психотерапії на сучасному етапі; забезпечити засвоєння етичних норм, які є обов′язковими для психолога-психотерапевта. 

Мета навчального курсу - формування у студентів адекватних наукових уявлень про принципи переробки інформації у центральній нервовій системі; нейронні механізми сенсорних процесів, рухів, пам′яті, навчання, функціональних станів і емоцій, мовлення, мислення тощо; про методи психофізіологічних досліджень та оволодіння великим арсеналом діагностичних шкал та методик, що спрямовані на виявлення особливостей особистості психосоматичного хворого; ознайомити студентів з сучасними теоретичними уявленнями та практичними напрацюваннями в галузі психологічної діяльності в системі охорони психічного здоров′я. ′