Допомогти з Search courses

Навчальна дисципліна «Вступ до спеціальності. Фізика» належить до варіативної частини програми підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямами 014 Середня освіта (фізика) та 104 Фізика і астрономія та відповідно до галузевих стандартів вищої освіти. 

Мета курсу – оновити, розширити і систематизувати вже набуті в школі знання, ліквідувати прогалини в теоретичній підготовці, підсилити практичні навички розв’язання фізичних задач та їх теоретичної інтерпретації, утвердити розуміння меж застосування фізичних законів та вміння застосовувати їх для вирішення практичних завдань і, в результаті, сформувати цілісну фізичну картину світу.