Допомогти з Search courses

Метою викладання даної дисципліни є узагальнення накопиченого у вітчизняній та зарубіжній методиці навчання іноземних мов та перекладознавчих дисциплін, досвід викладання англійської мови у ВНЗ,

Завдання курсу: розвивати творче методичне мислення при використанні чинних підручників і навчальних посібників, а також у вирішенні методичних завдань у різних педагогічних ситуаціях на заняттях з перекладознавчих дисциплін у ВНЗ.

Ознайомити з відомими напрямками в методиці, системами , методами, формами та засобами навчання англійської мови в ВНЗ.