Допомогти з Search courses

Метою вивчення даного курсу є: засвоєння структури японської мови в основних видах мовленнєвої діяльності, формування у студентів комунікативних навичок та вмінь, лінгвокультурологічної компетенції, поглиблення їхніх знань про культуру, традиції і історію Японії, які мали безпосередній вплив на становлення і розвиток сучасної японської мови, як основної ознаки національної культури.