Допомогти з Search courses

Курс для магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації

Курс для магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації

Зміст навчальної дисципліни «Експертиза освітніх ініціатив» спрямований на активізацію професійної підготовки майбутніх педагогів-дорадників до оволодіння сучасними теоретичними та прикладними знаннями з методик експертизи в освіті, їх класифікації та застосування критеріїв якості освіти, технологій оцінювання в умовах сучасного освітнього простору для вирішення професійних завдань. Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на оволодіння студентами комплексом знань про контроль та оцінку якості освіти для оцінювання ефективності освітнього процесу; формування здатності проектувати види, методи моніторингових досліджень у процесі підготовки до виконання завдань методично-дорадничої сфери.