Навчальний курс "Педагогіка"спрямований на формування базових психолого-педагогічних компетентностей, що сприятимуть прискоренню професійної адаптації, компетентному самовизначенню та самореалізації у міжсуб'єктній виховній взаємодії.

Семінар в рамках впровадження в НПУ ім. М.П. Драгоманова Модулю Жана Моне "Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні: Європейські Студії!

Основний курс в рамках впровадження в НПУ ім. М.П. Драгоманова Модулю Жана Моне "Соціальна згуртованість в освіті та врядуванні"

Курс для магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації

Курс для магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації

Зміст навчальної дисципліни «Експертиза освітніх ініціатив» спрямований на активізацію професійної підготовки майбутніх педагогів-дорадників до оволодіння сучасними теоретичними та прикладними знаннями з методик експертизи в освіті, їх класифікації та застосування критеріїв якості освіти, технологій оцінювання в умовах сучасного освітнього простору для вирішення професійних завдань. Вивчення навчальної дисципліни спрямоване на оволодіння студентами комплексом знань про контроль та оцінку якості освіти для оцінювання ефективності освітнього процесу; формування здатності проектувати види, методи моніторингових досліджень у процесі підготовки до виконання завдань методично-дорадничої сфери.