Електронні курси Інституту інформатики для студентів Університету.
Курси для студентів Інституту інформатики можна переглянути в системі електронного навчання: www.moodle.ii.npu.edu.ua

Допомогти з Search courses

Бізнес (також відомий як підприємство або фірма) є організацією, що бере участь в торгівлі товарами чи послугами споживачам.[1] Компанії є переважаючими в капіталістичній економіці, де більшість з них приватні і започатковані з метою одержання прибутку для збільшення багатства їх власникам. Компанії також можуть бути не-для-прибутку або державними корпораціями.

В цьому курсі Ви детальніше дізнаєтеся про таке поняття, як "Бізнес", навчитеся створювати бізнес плани та реалізувати власний проект.

Надати слухачеві відомості про основні теоретичні положення щодо комп’ютерного тестування навчальних досягнень.

Навчити слухача технології практичного створення та використання у навчальній діяльності комп‘ютерних тестів навчальних досягнень за допомогою різних програмних засобів та оболонок.
Тут  ви можете переглянути курси Інституту інформатики 

. Метою викладання навчальної дисципліни “Мультимедійні технології навчання” є:

-  сформувати у слухачів уявлення про основні напрямки інформатизації освітньої і наукової діяльності і можливості ефективного застосування мультимедійних технологій у навчальному процесі вищої школи;

-  підвищити рівень знань, умінь і навичок майбутніх викладачів і співробітників навчальних закладів у галузі використання ІКТ, в тому числі мультимедіа технологій  та дистанційних технологій навчання;

-  ознайомити слухачів із різноманітністю електронних освітніх ресурсів, їх особливостями і дидактичними функціями.

Курс призначений для для співробітників НПУ відповідно до наказу від 01 жовтня 2015 року "Про підвищення ефективності застосування програмного продукту "Університет" структурними підрозділами та надійне функціонування елементів комп'ютерної мережі"