Допомогти з Search courses

Програма нормативної навчальної дисципліни «Освітня політика» складена відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми підготовки фахівців освітнього рівня магістр для студентів усіх спеціальностей НПУ імені М.П. Драгоманова.