Факультет спеціальної та інклюзивної освіти

Для магістрів групи 1мСР, спеціальності "Соціальна робота".

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Філософія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів усіх напрямів підготовки.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є людина та світ у цілісному взаємозв’язку.

Курс Філософії складений відповідно до освітньо-професійної програми підготовки усіх напрямків підготовки бакалаврів усіх напрямків підготовки.