Факультет психології

Правознавство-вивчення теорії та історії держави і права і окремих галузей права.

Курс призначений для заочної та денної форми навчання освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр"