Основними завданнями вивчення дисципліни "Цифрові освітні технології" є здійснення навчання для підвищення рівня цифрової компетентності майбутніх учителів, а також:

  • формування поняття про сучасний цифровий університет і сучасні освітні тренди (неформальна освіта, дистанційне, онлайн, змішане, мікронавчання, перевернуте навчання, хмарні і мобільні технології в освіті, гейміфікація навчання, технології на основі масових відкритих онлайн курсів, неперервне навчання та ін.);

  • формування понять про цифрове освітнє середовище (ЦОС) взагалі і ЦОС НПУ імені М.П. Драгоманова (ЦОС НПУ), основні структурні елементи ЦОС НПУ;

  • формування практичних умінь і навичок у слухачів з використання цифрових освітніх технологій у майбутній професійній діяльності.

Курс "Основи професіоналізму викладача вищої школи" створено для магістрів  спеціальності "Компьютерні науки" для їх підготовки до успішної викладацької діяльності у ЗВО шляхом опанування сучасних знань з теорії педагогічного професіоналізму та набуття професіно-педагогічних компетентностей .