Курс "Основи професіоналізму викладача вищої школи" створено для магістрів  спеціальності "Компьютерні науки" для їх підготовки до успішної викладацької діяльності у ЗВО шляхом опанування сучасних знань з теорії педагогічного професіоналізму та набуття професіно-педагогічних компетентностей .