ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!!!

СТУДЕНТИ!!! Я РЕКОМЕНДУЮ СПОЧАТКУ ВИКОНАТИ ЕСЕ, ПОТІМ ТЕСТИ, ТАКИМ ЧИНОМ ВАША ВІДПОВІДЬ БУДЕ АВТОМАТИЧНО ЗБЕРЕЖЕНА НАВІТЬ ЯКЩО ЗАКІНЧИТЬСЯ ЧАС АБО ЗНИКНЕ СВІТЛО! (Адміністратор)

ПІН КОД для реєстрації:

Денна>        Заочна>        Вечірня>

101 ан   - 7201
102 ан   - 7202
11 ау     -  7203
11 ая   -    7204
11 ап    -   7205
11 ак    -   7206
11 аа   -    7207
11 ат     -  7208
14 фр   -   7209
15 іт     -   7210
16 н     -    7211
17 іс      -  7212
11 ра      - 7213
11 рякін  - 7214
11 пл     -  7215
11 п      -   7216

1занСО  -  7217
1занФ    -   7218
1зфСО  -   7219
1зфФ     -   7220
1знФ      -   7221
1зітСО   -   7222
1зісФ     -   7223
1зП        -   7224

11 паінв   -  4801
11 саінв   -  4802
11 фаінв  -  4803

 

ПІН КОД для реєстрації:

Денна>        Заочна>        Вечірня>

201 ан  - 3201
202 ан  - 3202
21 ау    - 3203
21 аа    - 3204
21 ак    - 3205
21 ап    - 3206
21 ат    - 3207
21 ая    - 3208
24 фр   - 3209
25 іт     - 3210
26 н     - 3211
27 іс     - 3212
21 п      - 3213
21 ра    - 3214
21 рякін- 3215

21пл - 7771

2занСО  - 3216
2занФ    -  3217
2зфСО  -  3218
2зфФ     -  3219
2знСО   -  3220
2знФ     -   3221
2зітСО   -  3222
2зітФ     -  3223
2зісСО  -  3224
2зісФ     -  3225
2зП       -   3226

2 саінв(п)    - 4101
2 паінв(п)   -  4102
2 паінв(мс) -  4103
2 фаінв      -  4104
2 паінв       -  4105
21 паінв     -  4106

 

ПІН КОД для реєстрації:

Денна>        Заочна>        Вечірня>

301 ан   -   1111
302 ан    -  2222
31 ау    -    3333
31 ая    -    4444
31 ак     -   5555
31 ап      -  6666
31 ат      -   7777
31 п     -     8888
31 пл.   -    9999
34 фр    -    9111 
35 ііт    -     9122
36 н     -     9133
37 іс    -      9144
31 рякін -    9155
31 ра     -    1187
31 аа -      1278

3занСО  - 9160
3занФ     - 9161
3зфСО   - 9162
3зфФ     -  9163
3знСО   -  9164
3знФ      -  9165
3зітСО   -  9166
3зітФ     -  9167
3зісСО  -  9168
3зісФ     -  9169
ЗзП       -   9170

32 аінв       -  7101
3 паінв(п)  -  7102
3 саінв       -  7103
3 ффінв     -  7104
33 ффінв   -  7105
31 паінв     -  7106
33 паінв     -  7107
33 саінв     -  7108
3 паінв       -  7109
3 фнінв(п) -  7110

33 псв(сп) -8617
3фаінв     -  7934
3саінв(п) - 7548

ПІН КОД для реєстрації:

Денна>        Заочна>        Вечірня>

401 ан    - 1211
402 ан   -  1222
41 пл    -   1296
41 ау   -    1289
41 аа    -   1333
41 ак    -   1444
41 ая   -    1555
41 ап   -    1666
41 п.    -    1777
44 фр   -    4311
45 іт     -    4322
46 н     -    4333
47 іс     -   4355
41 ра    -   4366
41 рякін -  4377
41 ат      -  6128

42МА - 88988

4занСО  - 4380
4занФ    -  4381
4зфСО  -  4382
4зфФ     -  4383
4знФ      -  4384
4знСО   -  6543

4зітСО   -  4385
4зісСО   -  4386
4зП        -  4387
41зфінСО-5402
42зфінФ -  5403

 

4 паінв(п)       - 8601
4 саінв           - 8602
43 саінв         - 8610

42 аінвфінв   - 8603
41 паінв        -  8604
43 паінв        -  8605
4 ффінв        -  8606
4 фаінв         -  8607
43 ффінв      -  8611
4 саінв(п)     -  8612
4 фнінв(п)    - 12021

42 аінв - 8468

4 сінв - 54688
4 ффнінв -1972

ПІН КОД для реєстрації:

Денна>     Заочна>     Вечірня>     ІІ вища>

1анМ   - 3211
1східМ - 3222
1ауМ   -  3233
1фінМ  - 3244
1раМ   -  3255
1пМ     -  3266

11занМСО    -  7801
12зданМСО  -  7802
11занМФ       - 7803
12зданМФ     - 7804
12зн/анМФ    - 7805
12зф/анМФ   - 7806
12зіт/анМФ   -  7807
12зн/ан/МСО - 7808
12зр/анМФ    - 7809
11зПМ           -  7810
12зПМ           -  7811
11занфінМСО-1542

14здфінМФ - 6233
11зраМСО - 24545

 

11 мпаінв - 7812
12 маінв   - 7813
13 мнінв   - 7814
14 маінв   - 7815

 

1інмз - 7816
2інмз - 7817

1зан2вМСО - 1247
1зан2вМФ - 1259


2 КУРС (якщо немає вашої групи) - 0010