Метою даної дисципліни є оволодіння сучасними теоретичними знаннями, залучення студентів до самостійних наукових досліджень феноменів культури з позицій новітніх методик візуальної культури або культурних студій, культурної аналітики, digital humanities та ін.