Допомогти з Search courses

Взаємодія між державними інституціями та громадянами є важливим механізмом як дотримання прозорості у прийнятті рішень органами влади, контролю за виконанням законодавства, так і для розвитку громадянського суспільства, підвищення рівня правової та політичної культури громадян.
В Україні останніми роками значно зросли можливості для громадян співпрацювати із органами влади, отримувати більше інформації про законодавчі ініціативи, рішення, які в процесі прийняття. Наприклад, у Верховній Раді комітетами проводиться все більша кількість публічних заходів: парламентських та комітетських слухань, круглих столів, майже всі комітети мають свої сторінки у мережі Інтернет, створені сторінки в соціальних мережах, існують можливості коментувати законопроекти через урядовий портал для громадськості або портал Верховної Ради України “Народна законотворчість”. З іншої сторони, більші можливості для співпраці спричиняють вищі вимоги до професійного рівня експертів громадських організацій. Тому все більш важливішим стає розуміння громадянами особливостей законотворчого процесу, розуміння важливості якості законів і рівня законодавчої техніки. Саме для надання подібних знань і напрацювання відповідних навичок створено курс "Законотворчість в Україні".

Кожен громадянин України, іноземець або особа без громадянства проживаючи на території України зобов’язані підкорятися правилам поведінки встановленим у нашій державі. Ці правила закріплені в законах України і підзаконних актах і існують з метою забезпечення мирного і комфортного співіснування усіх членів суспільства, вільного і безперешкодного їх спілкування. Держава, виконуючи покладені на неї суспільством завдання, формує систему легального примусу для того щоб забезпечувати дотримання встановлених правил поведінки. Обов’язковим елементом такої системи є юридична відповідальність до якої притягається особа котра не бажає дотримуватися встановлених правил поведінки і порушує права інших членів суспільства. Юридична відповідальність має багато форм і за порушення норм законодавства і підзаконних актів передбачено зокрема кримінальну відповідальність, якщо таке порушення становить загрозу для сього суспільства і має тяжкі наслідки, а також відповідальність адміністративну, якщо порушення хоч і не загрожує всьому суспільству, але шкодить тим відносинам які в ньому склалися і ускладнює життя людей.
Адміністративну відповідальність часто недооцінюють, не вважають її серйозною формою відповідальності, не завжди розуміють її необхідність. За що настає адміністративна відповідальність? Хто може до неї притягнути? Хто може бути до неї притягнений? В чому сенс такої форми відповідальності? Який механізм притягнення до адміністративної відповідальності? Хто може ініціювати процес притягнення до адміністративної відповідальності? Відповіді на всі ці питання містить курс «Адміністративна відповідальність».