викладач Володько Ігор Володимирович

Мета дисципліни полягає у розширенні на сучасному теоретичному і практичному рівні уявлення про інформаційні технології, з метою оволодіння майбутніми магістрами знаннями, вміннями та навичками використовувати інформаційні технології у професійній діяльності.