Допомогти з Search courses

Предметом вивчення навчальної дисципліни виступають сукупність господарських, економічних, правових, фінансових механізмів в сфері економічної діяльності між підприємствами України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами на території України, так і за її кордонами.

Метою навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є надання теоретичних основ із зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), формування системи знань та навичок з організації ЗЕД підприємства та забезпечення ефективності ЗЕД в різних сферах діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» є:

- розкрити теоретичні засади в сфері ЗЕД;

- оволодіти категоріально-понятійним апаратом в сфері ЗЕД;

- засвоїти методику організації ЗЕД на підприємстві;

- сформувати практичні навички з організації ЗЕД підприємства;

- розвинути розуміння механізмів реалізації різних видів ЗЕД задля обрання найбільш прийнятних в українських реаліях.