Допомогти з Search courses

Метою викладання навчальної дисципліни «Мікроекономіка»є формування ринково орієнтованого економічного світогляду і знань щодо методів прийняття оптимальних господарських рішень за наявних обмежених ресурсів та альтернативних можливостей їх використання.

Завдання:

-         надання знань про базові положення мікроекономічної теорії;

-         прищеплення навичок використання інструментарію мікроекономічного аналізу;

-         підготовка до вивчення прикладних дисциплін, що базуються на мікроекономічній теорії;

формування уявлення у студентів про те, що успіх будь-якого бізнесу залежить не лише від наявності стартового капіталу і підприємницького таланту, а й від знання закономірностей функціонування економічних мікросистем у різних ринкових ситуаціях та вміння їх ефективно використовувати.