Допомогти з Search courses

Державна атестація студентів-випускників напряму підготовки 6.010104 "Професійна освіта (за профілем)"  Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 

І етап Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спецалізаціями)