Дисципліна  «Реклама у туризмі»  формує у майбутніх бакалаврів знання про  основні види реклами та суть рекламної діяльності в туризмі. 

Програма вивчення нормативної  навчальної дисципліни «Корпоративне управління в туризмі»   складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра туризму напряму  Туризм”.

Програма вивчення   навчальної дисципліни “Рекламний маркетинг” складена   відповідно до освітньо-професійної програми підготовки, магістра туризму напряму    “Туризмознавство ”.