Актуальність курсу полягає у тому, що релігієзнавчий дискурс сьогодення передбачає оволодіння множиною методів релігієзнаства, а також вміння критично переоцінювати сучасну релігієзнавчу методологію та її застосування у зарубіжних та українських дослідженнях. Прикладна цінність курсу полягає у здобутті навичок релігієзнавчого критичного мислення, вмінь провадити феноменологічні, герменектичні, анвлітичні, соціологічні дослідження релігієзнавчої проблематики