Вітченко Анастасія Юхимівна

доцент, кандидат педагогічних наук

 

Курс "Психолого-педагогічні технології" створено для магістрів 1го року навчання. Він є обовязковою дисципліною.  Метою викладання дисципліни є формування компетентностей щодо застосування психолого-педагогічних технологій у організації освітнього процесу, партнерської взаємодії в освітньому середовищі та неперервного професійного розвитку

Курс "Педагогіка і психологія вищої школи" розрахований на здобувачів вищої освіти - магістрів 1го року навчання для ознайомлення зі специфікою процесу навчання у ЗВО, з тенденціями та закономірностіми процесу становлення вищої школи в Україні; для опанування різними формами та методами організації освтінього процесу у ЗВО; для виховання особистих якостей майбутнього педагога.

Педагогіка є теоретико-методологічною і методичною основою національної системи освіти. Курс "Педагогіка" створено для ефективної підготовки майбутніх вчителів, для розвитку їх професійного мислення та оволодіння практичними уміннями і навичками.