Допомогти з Search courses

Курс "Історія народів Центральної та Східної Європи" сприяє розвитку професійної компетенції бакалавра в галузі середньої освіти на основі формування в студентів уілісного уявлення про події та явища історії народів Центрально-Східної Європи від часу їх формування до османської навали та експансії Габсбургів. 

Завжаннями дисципліни є сприяння формування загальнопрофесійних компетенцій бакалавра за допомогою аналізу взаємозв'язку економічної, політичної та культурної історії народів Ценральної та Східної Європи; здатності самостійно формулювати цілі, ставити конректні завдання, розв'язувати їх шляхом порівняльно-історичного аналізу; аналізу історіографії дискусійних проблем історії народів Центрально-Східної Європи; формування уявлення про стан джерел з історії вказаних народів; вивчення основних періодів та найважливіших подій їхньої історії.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Громадянська освіта" є сукупність історико-філософських, аксіологічних, політичних, правових, економічних, культурологічних, соціально-психологічних знань спрямованих на формування знань про права і обов'язки  людини необхідних для активного, демократичного, відповідального та критичного громадянина.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Історія української культури" є сукупність матеріальних і духовних пам'яток, цінностей, як цілісної самобутньої системи створених на території України у різні історичні періоди, а також за її межами українською діаспорою.

Предметом вивчення навчальної дисципліни "Історія матеріальної культури" є сукупність матеріальних об'єктів, культурних артефактів,  створених людством у різні історичні періоди, їх практичне та символічне значення.