Педагогіка є теоретико-методологічною і методичною основою національної системи освіти. Курс "Педагогіка" створено для ефективної підготовки майбутніх вчителів, для розвитку їх професійного мислення та оволодіння практичними уміннями та навичками.