Курс «Сучасні технології спорту для всіх» спрямований на поглиблення теоретичних знань та практичних умінь і
навичок студентів щодо організації фізкультурно-рекреативної діяльності та проведенні різних форм занять в системі спорту для всіх.

 

https://www.youtube.com/watch?v=o1ahE6yPmiw&feature=emb_logo

http://www.badminton.net.ua/badminton/

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними досягненнями оздоровчого фітнесу, формування професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, які повинні забезпечити практичну підготовку фахівців необхідну для активного способу життя, поліпшення та підтримання здоров’я та самостійних занять фізичними вправами. 

Метою курсу є загальне ознайомлення з основами оздоровчого фітнесу на основі аеробіки, методикою їх організації та проведення, забезпечує становлення у студентів зацікавленості до організації роботи фізкультурно-спортивної організації, яка створюється для задоволення різноманітних потреб людей у сфері фізичної культури.  

Метою курсу є загальне ознайомлення з основами оздоровчого фітнесу на основі ментального фітнесу, формування професійно-педагогічних знань, умінь та компетентностей, які повинні забезпечити практичну підготовку фахівців необхідну для введення активного способу життя, поліпшення та підтримання здоров’я та самостійних занять фізичними вправами. 

Метою курсу є ознайомлення студентів з сучасними досягненнями оздоровчого фітнесу, формування професійно-педагогічних знань, вмінь та навичок, які повинні забезпечити практичну підготовку фахівців необхідну для активного способу життя, поліпшення та підтримання здоров’я та самостійних занять фізичними вправами. 

У зв’язку із ситуацією пов’язану з ендемією та необхідністю самоізоляції виникла необхідність у використанні дистанційного навчання з усіх предметів. Фізичне виховання не є виключенням. Нами пропонується курс з фітнесу до якого включені комплекси вправ різної спрямованості. А саме, для розвитку координаційних здібностей, покращення функціонального стану серцево-судинної системи та силової підготовленості. Даний курс може бути використаний студентами які відвідують будь-які секції з фізичного виховання.

Дисципліна з блоку "Теорія і методика викладання спортивно-оздоровчого туризму"