Технічні прийоми, вправи, методики початкового навчання та тренування в умовах дистанційного навчання.

Спортивні ігри

Тема - Вправи загального розвитку та спеціально-підготовчі вправи футболістів. Основи техніки та тактики гри у футбол.

Заняття 

- ознайомлення з загально та спеціально підготвчими вправами футболістів.

- навчання основам техніки по м'ячу.

- навчання основам техніки  прийома м'яча 

- спеціально-підготовчи вправи футболістів. Основи техніки та тактики гри у футбол.

Тема - Контроль розвитку швидкісно - силових якостей

- ознайомлення з тактичними прийомами нападу та захисту в спортивних іграх. 

Тема - Контроль виконання технічних елементів

- загальна фізична підготовка з використанням тренажерів

 

 

 

 

 

 

Застосування окремих вправ і навичок в спортивних іграх ( в/бол, б/бол) у позанавчальний час без використання спортмайданчиків.

знати:
сутПредметом дисципліни «Фізичне виховання» спортивна секція (Самозахист) є ефективне забезпечення спеціальної професійно-педагогічної підготовки студентів, формування теоретичних знань і практичних навичок з самозахисту, вмінь по самостійному навчанню студентської молоді руховим діям самооборони, вивченню типових критичних ситуацій та способів виходу з них і є одним з видів спорту в організації секційної роботи навчальних закладів. Дана програма призвана забезпечити направлення додаткової фізкультурної освіти студентів.
Метою викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» спортивна секція (Самозахист) є сприяння формуванню навичок самозахисту, впевненості у своїх силах, вмінню контролювати свої емоції, відчуття та керувати ними у кризовій ситуації, дати уявлення про правові аспекти самозахисту, затверджені Кримінальним кодексом ність активного та пасивного самозахисту;
сутність поняття “критична ситуація”;
особливості активного самозахисту;
психологічні аспекти самозахисту;
правові аспекти активного самозахисту;
вміти:
володіти основними засобами активного самозахисту;
 контролювати емоції та відчуття;
проаналізувати окремий випадок використання засобів самозахисту;
застосовувати підручні засоби самозахисту;
виконувати спеціальні вправи розвитку рухливих якостей.