Допомогти з Search courses

Однією з навчальних дисциплін, що органічно поєднує в собі досягнення природничо-технічних та соціогуманітарних наук є «Історія науки і техніки».  Знання історії науки і техніки дозволяють обґрунтовано вибирати правильну альтернативу для подальшого розвитку науки і техніки; підказують аналогії, спроби вирішення даної проблеми в минулому; дозволяють виявляти прийоми наукового пізнання і наукового творчого мислення, закономірності та закони розвитку науки і техніки в цілому.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» є:

  • інформація про події та творців історії науки і техніки;
  • матеріальні пам’ятки історії науки і техніки;
  • процеси отримання, обґрунтування наукового і технічного знання в різних культурно-історичних умовах (контекстах);
  • структура і зміст науково-технічного знання.

Однією з навчальних дисциплін, що органічно поєднує в собі досягнення природничо-технічних та соціогуманітарних наук є «Історія науки і техніки». При дослідженні нової наукової проблеми або створенні нового об’єкта техніки є, як правило, кілька гіпотез, шляхів вирішення – знання історії науки і техніки дозволяють вибрати закономірний шлях розвитку. Знання історії науки і техніки дозволяють обґрунтовано вибирати правильну альтернативу для подальшого розвитку науки і техніки; підказують аналогії, спроби вирішення даної проблеми в минулому; дозволяють виявляти прийоми наукового пізнання і наукового творчого мислення, закономірності та закони розвитку науки і техніки в цілому.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» є:

  • інформація про події та творців історії науки і техніки;
  • матеріальні пам’ятки історії науки і техніки;
  • процеси отримання, обґрунтування наукового і технічного знання в різних культурно-історичних умовах (контекстах);
  • структура і зміст науково-технічного знання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 години/3 кредити ECTS.

Вивчається дисципліна на денній формі навчання у 2 семестрі на першому курсі. Закінчується вивчення навчальної дисципліни «Історія науки і техніки» заліком в кінці 2-го семестру.