Допомогти з Search courses

Дисципліна "Інформаційний менеджмент" є змістовим модулем навчальної дисципліни "Менеджмент", яка викладається для студентів спеціальності 015 "Професійна освіта(Документознавство)" на І курсі у 2 семестрі в обсязі 3 кредити 90 год.

Навчальна дисципліна «Професійна мобільність» у структурі психолого-педагогічної підготовки майбутніх бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) є варіативною за вибором студентів.

Дана дисципліна обсягом 3 кредити ЕCTS, 90 год. вивчається у міжпредметному зв’язку з навчальними дисциплінами : «Психологія», «Професійна педагогіка», «Методика професійного навчання», «Педагогічна іміджологія», «Комунікативні процеси у педагогічній діяльності» та іншими. 

Варіативна дисципліна "Діловодство" призначена для студентів напряму підготовки 015 Професійна освіта (за профілем) загальним обсягом 3 кредити (108 год.)

Варіативна дисципліна "Інтелектуальна власність" призначена для підготовки спеціалістів/магістрів спеціальності – 7.01010301/8.01010301 "Технологічна освіта" загальним обсягом 2 кредити (72 год.)

Нормативна дисципліна "Теорія і практика комунікацій" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015 Професійна освіта (Документознавство) загальним обсягом 3 кредити (90 год.) Форма контролю - залік.

Нормативна дисципліна "Методика професійного навчання" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредити (270 год.)

Нормативна дисципліна "Методологічні засади професійної освіти" загальним обсягом 72 год., 2 кредити.

Нормативна дисципліна "Професійна педагогіка" призначена для підготовки бакалаврів спеціальності 015"Професійна освіта (за спеціалізаціями)" загальним обсягом 9 кредитів (270 год.)