Метою створення курсу навчальної дисципліни “Теорія і методика профільного навчання” є фахова підготовка студентів до організації і проведення урочної і позакласної навчально-виховної роботи з трудового навчання.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни «Теорія і методика профільного навчання» є теоретичні і практичні основи спеціальності, оволодіння методичними прийомами та практичними навичками виготовлення об’єктів праці.

Програма вивчення нормативної дисципліни "Педагогічні технології в технологічній освіті" належить до циклу дисциплін загальної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" , спеціальність - 014.10 "Середня освіта (трудове навчання та технології.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація освітнього процесу в технологічній  освіті у відповідності з сучасними педагогічними технологіями.  

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» є набуття та вдосконалення знань з методики проектування інтер’єру та меблів за рахунок професійної роботи в різних програмних середовиах. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології). 

Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація конструкторської роботи» є забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти (трудове навчання та технології) з основ комп'ютерного проектування і моделювання із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для ефективного використання в задачах проектування та конструювання технічних пристроїв. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Автоматизація конструкторської роботи» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології).

Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладне геометричне моделювання» є підготовка майбутніх учителів технологій до використання комп’ютерного проектування та моделювання під час виконання творчих проектів та створенні засобів навчання. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Прикладне геометричне моделювання» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології).