Help with Search courses

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» є набуття та вдосконалення знань з методики проектування інтер’єру та меблів за рахунок професійної роботи в різних програмних середовиах. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Комп’ютерний дизайн» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології). 

Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація конструкторської роботи» є забезпечення теоретичних основ і практичної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти (трудове навчання та технології) з основ комп'ютерного проектування і моделювання із застосуванням сучасних пакетів прикладних програм для ефективного використання в задачах проектування та конструювання технічних пристроїв. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Автоматизація конструкторської роботи» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології).

Метою викладання навчальної дисципліни «Прикладне геометричне моделювання» є підготовка майбутніх учителів технологій до використання комп’ютерного проектування та моделювання під час виконання творчих проектів та створенні засобів навчання. Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Прикладне геометричне моделювання» розроблена на основі навчального плану за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології).