Курс охоплює важливі питання для майбутнього вчителя трудового навчання і технологій класифікації ДПМ, композиції декоративно-прикладних творів, видів ДПМ.

Оволодіти  основними знаннями, уміннями, навичками з психології позашкільної освіти

 Виробнича переддипломна практика є завершальною ланкою у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців позашкільної освіти.

Історія техніки