Тривалість КР: 30хв - 20 питань

Укладач: викладач кафедри, Падалка Роман Григорович

Семестр: 2;  курс: