Мета курсу «Психологія особистості» полягає у поширенні та поглибленні теоретичних знань про психологічні механізми функціонування та закономірності розвитку людини як особистості, отриманих у курсі загальної психології. Головне місце в курсі посідає розгляд проблем психології особистості у контексті основних психологічних шкіл і напрямків, які існують у зарубіжній та вітчизняній психології. Зокрема аналізуються наступні проблеми: структура особистості, її функціонування в умовах соціокультурного середовища, становлення і розвиток Я – концепції особистості.