Курс «Загальної психології з практикумом» є базовим для студентів спеціальностей «Практична психологія». Саме загальна психологія, що визначає сутність і загальні закономірності виникнення, функціонування і розвитку психіки, містить основи психологічних знань, які необхідні для глибокого розуміння і міцного засвоєння інших психологічних дисциплін, пов’язаних з діяльністю психолога.