Курс покликаний ознайомити студентів з основними поняттями та категоріями соціальної психології, історією її розвитку і актуальними напрямками сучасних досліджень, сприяти формуванню вмінь та навичок, необхідних у практичній діяльності психолога.