Предмет курсу: ціннісно-смислові
значення арте-фактів образотворчої діяльності людства в реальному історичному
просторі та часі. 

Мета курсу: введення в систему ціннісно-смислових настанов світового та
національного образотворчого мистецтва, опанування ними як засобами трансляції
соціально-значущих культурних смислів, формування досвіду інтерпретативної
діяльності студентів, спрямованої на визначення культурно-детермінованих шляхів
входження в професійну практику.