Збагачення творчого потенціалу суспільства належить до одного з найвизначних соціально-педагогічних пріоритетів, який обумовлює розвиток сучасних підходів до змісту професійної підготовки педагогічних кадрів, зокрема, практичних психологів, нових вимог до особистісної готовності практичного психолога до професійної діяльності творчої орієнтації.

Дана програма розвиває ідею творчого підходу до організації професійної діяльності практичного психолога та збагачення особистісної готовності до неї.