Курс «Введення у професію» виконує дещо особливу функцію в структурі дисциплін психологічного циклу, оскільки основною його метою є ознайомлення студентів-першокурсників з їх майбутньою професійною діяльністю. В процесі його вивчення майбутні психологи вперше знайомляться з історією виникнення професії психолога, з основними галузями практичної психології, видами та напрямками діяльності професійного психолога в науковій та практичній сферах: освіті, медицині, в економіці, управлінні, в спорті, в юридичній психології, службах зайнятості, в сфері консультативних послуг тощо.