Метою запровадження навчального курсу «Соціально-психологічна адаптація особистості» є розширення знань та умінь майбутніх психологів необхідних у їх професійній діяльності в області соціально-психологічної адаптації особистості. Курс побудований на основі базових психологічних дисциплін, пов'язаний з загальною, віковою, педагогічною, медичною психологією, психодіагностикою, основами психологічного консультування та психокорекції. Курс має розкрити майбутнім фахівцям-психологам специфіку психолого-педагогічної допомоги особистостям, які мають труднощі в процесі адаптації до нових соціально-психологічних умов та визначити роль психолога-практика в сфері психологічної допомоги дезадаптованим особистостям.